KHU ĐÔ THỊ

Khu đô thị KIM LONG CITY

khách hàng

KIM LONG NAM GROUP

thể loại

Kiến trúc

địa điểm

Đà Nẵng

dịch vụ

Concept

năm

2018 - 2019

diện tích

KHU E – 460 LÔ LIỀN KỀ
Thiết kế
Giải pháp

Dự án liên quan

© 2015 RayArchitecture. All Right Reserved